„Chcielibyśmy, aby Polska wiedziała,
że my także jesteśmy jej dziećmi”

WebQuest dla uczniów klasy siódmej na lekcje informatyki i pracę w domu.
Przygotowała Beata Lipińska. Czas wykonania 4 tygodnie.